תנאי הרשמה והשתתפות

תנאים להרשמה והשתתפות בפרויקט "בגרויות לאומי":

הפרויקט הוא פרויקט ללא מטרות רווח.

למרות זאת, חשוב לנו להסב את תשומת ליבך לכמה תנאים חשובים הנדרשים לצורך השתתפות בפרויקט.

 

תנאי כשירות וכללי התנהגות

בפרויקט יכולים להשתתף רק תלמידות ותלמידים בכיתות י"א-י"ב שפונו מבתיהם על פי החלטת ממשלה או יצאו להפוגות.

אם לאחר שנבחן את המידע שמסרת לנו, נגיע למסקנה שאת.ה מתאימ.ה להשתתף בפרויקט, נודיע לך על כך ויהיה עליך לנהוג בכבוד כלפי המורים, המשתתפים ושאר האנשים שמפעילים את הפרויקט.

למרות שאנחנו מתכוונים להפעיל את הפרויקט ולאפשר לכמה שיותר תלמידות ותלמידים להשתתף בו, אנחנו לא יכולים להבטיח שהפרויקט ייפתח בכל המוקדים שאנחנו מעוניינים לפתוח או שכל מי שעומד בתנאים המקדימים יוכל להשתתף בו. ייתכן שנצטרך להפסיק את הפרויקט בכל שלב מסיבות שונות. אם זה יקרה, נודיע לך על כך.

כיוון שמדובר בפרויקט  ללא כוונות רווח, לא נוכל לקחת אחריות על כל נזק שייגרם במסגרת הפרויקט, אלא אם נהיה חייבים בו לפי דין.

שימוש במידע שלך

כדי לבחון את התאמתך לפרויקט ולאפשר לך לקחת בו חלק, נצטרך להשתמש בפרטים האישיים שאת.ה ממלא.ת בטופס ההרשמה.

אינך חייב.ת למסור לנו את הפרטים האלה, אך לא נוכל לבחון את התאמתך לפרויקט בלעדיהם.

לאחר שנקבל ממך את הפרטים שמילאת, נשתמש בהם לכמה צרכים עיקריים:

לבחון את התאמתך לפרויקט ועמידתך בתנאים: שאכן את.ה תלמיד.ה בכיתה י"א-י"ב שפונה/פונתה מהבית על פי החלטת ממשלה או יצא.ת להפוגות.

ליצור איתך קשר בעניין הפרויקט: נוכל להשתמש בפרטי הקשר שלך ליצירת קשר באמצעים שונים כגון: טלפון, SMS, דוא"ל, ווטסאפ וכו' וזאת לצורכי הרשמה, עדכון על קבלה/אי קבלה לפרויקט, שיבוץ ותפעול הפרויקט. תוכל.י לבקש הסרה מרשימת התפוצה של הפרויקט בכל עת בכתובת המייל [email protected].

להפעלת הפרויקט: הפרויקט מנוהל על ידי קרן רש"י ומופעל על ידי בית יציב ב.ש בע"מ-חל"צ ("בית יציב"). הפרטים שלך יהיו זמינים לקרן רש"י ובית יציב ולעובדיהן, מתנדביהן ונותני שירותים שלהן אך ורק כדי לנהל ולהפעיל את הפרויקט ולאפשר את השתתפותך בו.

כשאנחנו צריכים או חייבים להשתמש במידע לפי דין: יכולים להיות מצבים בהם נצטרך להשתמש בפרטים שמסרת כי יש לנו חובה חוקית לעשות זאת, כדי להגן על קרן רש"י, בית יציב ועובדיהן מטענות משפטיות או כדי להגן על זכויותיך.

להעביר את המידע לצדדים שלישיים: העברת הפרטים שלך לצדדים שלישיים תהיה רק למטרות האלה. ייתכן שאנחנו או בית יציב נשתמש בעובדיהן, מתנדביהן או נותני שירותים אחרים כדי להפעיל את הפרויקט והמידע יועבר גם אליהם. יכול להיות שהמידע יאוחסן במערכות מידע מחוץ לישראל, אם הדבר מותר לפי דין.

תפריט נגישות